Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO PLANAS 2018 METAMS: VP paslaugų pirkimo planas 2018 m.
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PREKIŲ PIRKIMO PLANAS 2018 METAMS: VP prekių pirkimo planas 2018 m.
PASKELBTAS NAUDOTO TURISTINIO AUTOBUSO PIRKIMO KONKURSO LAIMĖTOJAS
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla 2016 m. sausio 28 d. – vasario 23 d. vykdė naudoto turistinio autobuso pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Konkurso laimėtoju skelbiamas UAB “Jogis”. Su UAB “Jogis” sutartis sudaryta 2016 m. kovo 10 d.
NAUDOTO TURISTINIO AUTOBUSO PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla skelbia konkurso sąlygas naudoto turistinio autobuso pirkimui. Su konkurso sąlygomis 2016 m. vasario 10-23 d. galima susipažinti CVP IS priemonėmis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt arba ČIA.

SKELBIAMAS KONKURSAS NAUDOTO TURISTINIO AUTOBUSO PIRKIMUI

BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla skelbia supaprastintą atvirą konkursą naudoto turistinio autobuso pirkimui. Su autobuso technine specifikacija 2016 m. sausio 28 – vasario 5 d. galima susipažinti CVP IS priemonėmis arba ČIA . Po 2016 m. vasario 5 d. bus paskelbtos konkurso sąlygos įstaigos tinklapyje www.klaipedosfm.lt bei CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

 

B. Į. KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS, 2015 M.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

B. Į. KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS 2016 M. NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

parsisiųsti Adobe .PDF formatu 

B. Į. KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS 2016 M. NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

B. Į. KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS 2016 M. NUMATOMŲ VYKDYTI PASLAUGŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

ĮSAKYMAS DĖL BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2015 M.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu