post

INFORMACIJA FUTBOLO MOKYKLĄ LANKANČIŲ VAIKŲ TĖVELIAMS

2021 metų balandžio 01 d. pasikeitė Futbolo mokyklos statusas – iš biudžetinės įstaigos tapo viešąja. Nuo rugsėjo 01 d. keičiasi priėmimo į Futbolo mokyklą tvarka, mokestis už sportinio rengimo paslaugos teikimą, mokesčio nuolaidų taikymas.

Atsižvelgiant į tai, yra būtinas Jūsų sutikimas, kad vaikas galėtų tęsti sportinio rengimo užsiėmimus Futbolo mokykloje ir pasirašyti naują sportinio rengimo paslaugos teikimo sutartį.

Tėvai, norintys, kad jų vaikas (globotinis) tęstų sportinio rengimo užsiėmimus Futbolo mokykloje turi užpildyti pateiktą „Sutikimą dėl vaiko (globotinio) perėjimo į VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklą“ ir perduoti per trenerį Futbolo mokyklos administracijai arba, jei yra galimybė, internetinėje svetainėje www.klaipedosfm.lt (PASLAUGOS > PRAŠYMŲ FORMOS) užpildyti „Sutikimą dėl vaiko (globotinio) perėjimo į VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklą“, atspausdinti, pasirašyti, nuskenuoti  ir persiųsti el. paštu infofm@balticum-tv.lt.

Pagal prašymo duomenis, bus paruošta sutartis ir perduota per trenerį arba išsiųsta tėvų nurodytu el. paštu pasirašymui.

Pasirašant sutartį, tėvai internetinėje svetainėje www.klaipedosfm.lt (PASLAUGOS) turi būti susipažinę su Futbolo mokyklos „Etikos kodeksu“, „Sportuoti norinčių asmenų priėmimo į VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklą tvarkos aprašu“ su visais priedais, „VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu“ su visais priedais.

Nuo rugsėjo 01 d., įsigaliojus naujai mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą, vaikai iš daugiavaikių šeimų irgi turės mokėti mokestį, bet jiems bus taikoma nuolaida. Dėl to tėvai (globėjai) turi užpildyti pateiktą „Prašymą dėl nuolaidos taikymo mokesčiui už sportinio rengimo paslaugos teikimą“ (pridėti vaikų gimimo liudijimo kopijų nereikia, nebent pasikeitė šeimos dydis) ir perduoti per trenerį Futbolo mokyklos administracijai arba, jei yra galimybė, internetinėje svetainėje www.klaipedosfm.lt (PASLAUGOS > PRAŠYMŲ FORMOS) užpildyti „Prašymą dėl nuolaidos taikymo mokesčiui už sportinio rengimo paslaugos teikimą“, atspausdinti, pasirašyti, nuskenuoti  ir persiųsti el. paštu infofm@balticum-tv.lt.

 

Pridedame:

VŠĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS NUO RUGSĖJO 01 D.

Eil.

Nr.

Paslauga Kaina (Eur)
1 Mokestis už sportinio rengimo paslaugos teikimą be nuolaidos: 15,00 Eur už mėnesį
tame skaičiuje:
1.1    Pastovioji dalis – nario mokestis 5,00 Eur už mėnesį
1.2    Sportinio rengimo dalis 10,00 Eur už mėnesį
2 Mokestis už sportinio rengimo paslaugos teikimą su nuolaida: 7,00 Eur už mėnesį
tame skaičiuje:
2.1. Pastovioji dalis – nario mokestis 5,00 Eur už mėnesį
2.2.  Sportinio rengimo dalis 2,00 Eur už mėnesį
3 Individuali treniruotė su treneriu (1 asmuo) 20,00 Eur už valandą asmeniui
4 Individuali treniruotė su treneriu (2 asmenys) 15,00 Eur už valandą asmeniui
5 Individuali treniruotė su treneriu (3-4 asmenys) 10,00 Eur už valandą asmeniui

 

Mokesčio nemoka: neįgaliųjų sportinio rengimo grupių nariai; vaikai iš socialinę pašalpą gaunančių bendrai gyvenančių asmenų (šeimų), pateikus pažymas iš Klaipėdos miesto socialinės paramos skyriaus, pažymos galiojimo laikotarpiui nuo pažymos pateikimo įstaigai dienos;

Mokestį su nuolaida moka: 1. vaikai iš daugiavaikių (trys ir daugiau nepilnamečių vaikų) šeimų (globėjų), pateikus tėvų (globėjų) prašymą  ir visų šeimos (globotinių) vaikų gimimo liudijimų kopijas. Jeigu vaiką išlaiko globėjai, papildomai pridedama atitinkamo dokumento, įteisinančio globą, kopija. Jeigu vienas iš daugiavaikės šeimos vaikų studijuoja aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje arba profesinio mokymo įstaigoje, turi pateikti studento pažymėjimo arba profesinio mokymo mokyklos mokinio pažymėjimo patvirtintą kopiją, ar atitinkamos mokymo įstaigos vidaus tvarkoje nustatytą pažymą; 2. visų amžiaus grupių mergaitės;

Mokesčio sportinio rengimo dalies nemoka (moka tik Mokesčio pastoviąją dalį – nario mokestį):

  1. visi asmenys, sužaidę nors vienas oficialias rungtynes savo amžiaus Lietuvos futbolo rinktinių (U-19, U-18, U-17, U-16, U-15) sudėtyje vieneriems metams nuo pirmų oficialių rungtynių, gavus iš Lietuvos futbolo federacijos rungtynių protokolų kopijas;
  2. visi asmenys, sužaidę nors vienas oficialias rungtynes Futbolo mokyklos komandos, dalyvaujančios Lietuvos „A“, I ar II lygos futbolo čempionatuose, sudėtyje vieneriems metams nuo pirmų oficialių rungtynių, pagal Lietuvos futbolo federacijos rungtynių protokolų kopijas;
  3. visi asmenys, kai sportinio rengimo plane numatytos atostogos ir kai 4 (keturias) nepertraukiamas savaites ar ilgiau nevykdomos sportinio rengimo pratybos dėl Futbolo mokykloje susidariusių svarbių priežasčių;
  4. visi asmenys, kai paskelbiamas karantinas ir (ar) ekstremali situacija Lietuvos Respublikoje ir privalomai stabdomas sportinio rengimo procesas;
  5. asmenys, kurie 4 (keturias) nepertraukiamas savaites ar ilgiau nedalyvauja sportinio rengimo pratybose dėl ligos ir (ar) traumos, pateikus prašymą dėl Mokesčio nemokėjimo (2 priedas) ir šeimos gydytojo ar kitos gydymo įstaigos pažymą;

Mokesčio nuolaidos taikomas tik nuo tos dienos, kai pateikiamas prašymas ir pridedami kiti dokumentai (pažymos, gimimo liudijimų kopijos ir kt.). Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų (prašymų, pažymų), Mokesčiai skaičiuojami ir mokami bendra tvarka ir už praėjusį laikotarpį neperskaičiuojami.

 

Papildoma informacija: tel. 846383547 arba www.klaipedosfm.lt