Mokestis už paslaugas

Mokesčio už neformalų ugdymą informacija 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-340 nuo 2015 m. sausio 1 d.  mokestis už neformalųjį ugdymą Klaipėdos Futbolo mokykloje yra 2,90 Eur per mėnesį.

Nuo šio mokesčio gali būti atleisti vaikai iš socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų.

FM mokesčio už neformalųjį ugdymą surinkimo tvarka čia: Mokesčių už neformalųjį ugdymą tvarka