Mokestis už paslaugas

Mokesčio už neformalų ugdymą informacija 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-340 nuo 2015 m. sausio 1 d.  mokestis už neformalųjį ugdymą Klaipėdos Futbolo mokykloje yra 2,90 Eur per mėnesį.

Nuo šio mokesčio gali būti atleisti vaikai iš socialiai remtinų ir daugiavaikių šeimų.