MOKESTIS UŽ PASLAUGAS

Nuo 2021 metų rugsėjo 01 d. keičiasi FUTBOLO MOKYKLOS mokestis už sportinio rengimo paslaugos teikimą, nuolaidų taikymas, mokesčio mokėjimo tvarka.

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų susirinkimas 2021-08-10 protokolu Nr. DS-2021-1 patvirtino “VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, kurį rasite čia:

Mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Tuo pačiu dalininkai patvirtino teikiamų paslaugų kainoraštį: Teikiamų paslaugų kainoraštis (1 priedas)

Eil.

Nr.

Paslauga Kaina (Eur)

1

Mokestis už sportinio rengimo paslaugos teikimą be nuolaidos: 15,00 Eur už mėnesį
  tame skaičiuje:  
  1.1.Pastovioji dalis – nario mokestis 5,00 Eur už mėnesį
  1.2.Sportinio rengimo dalis 10,00 Eur už mėnesį
2 Mokestis už sportinio rengimo paslaugos teikimą su nuolaida: 7,00 Eur už mėnesį
  tame skaičiuje:  
  2.1. Pastovioji dalis – nario mokestis 5,00 Eur už mėnesį
  2.2.Sportinio rengimo dalis 2,00 Eur už mėnesį
3 Individuali treniruotė su treneriu (1 asmuo) 20,00 Eur už valandą asmeniui
4 Individuali treniruotė su treneriu (2 asmenys) 15,00 Eur už valandą asmeniui
5 Individuali treniruotė su treneriu (3-4 asmenys) 10,00 Eur už valandą asmeniui

Mokestis su nuolaida taikomas daugiavaikėms šeimoms, kurios turi pateikti : 

Prašymą dėl nuolaidos taikymo mokesčiui už sportinio rengimo paslaugos teikimą (3 priedas)

Nuo mokesčio sportinio rengimo dalies gali būti atleisti asmenys, kurie 4 (keturias) nepertraukiamas savaites ar ilgiau nedalyvauja sportinio rengimo pratybose dėl ligos ir (ar) traumos, pateikę Prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio dalies už sportinio rengimo paslaugos teikimą mokėjimo (2 priedas) ir šeimos gydytojo ar kitos gydymo įstaigos pažymą.