PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Nuo 2023 metų rugsėjo 1 d. keičiasi Klaipėdos FM mokestis už sportinio rengimo paslaugos teikimą, nuolaidų taikymas, mokesčio mokėjimo tvarka.

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų susirinkimas 2023-07-26 protokolu Nr. DS-2023-4 patvirtino “VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, kurį rasite čia:

Mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Tuo pačiu dalininkai patvirtino teikiamų paslaugų kainoraštį: Teikiamų paslaugų kainoraštis (1 priedas)

VŠĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Paslauga Kaina (Eur)
1. Vienkartinis administravimo mokestis pasirašant sutartį 30,00 Eur / mėn.
2. Įkainiai už sportinio rengimo paslaugos teikimą be nuolaidos 30,00 Eur / mėn.
  Įkainius sudaro:
1.1.   Nario mokestis 10,00 Eur / mėn.
1.2.   Sportinio rengimo mokestis 20,00 Eur / mėn.
3. Įkainiai už sportinio rengimo paslaugos teikimą su nuolaida 15,00 Eur / mėn.
  Įkainius sudaro:
2.1.   Nario mokestis 10,00 Eur už mėnesį
2.2.   Sportinio rengimo mokestis 5,00 Eur už mėnesį
4. Individuali treniruotė su treneriu (1 asmuo) 80,00 Eur / val.
5. Individuali treniruotė su treneriu (2 asmenys) 60,00 Eur / val. asmeniui
6. Individuali treniruotė su treneriu (3-6 asmenys) 50,00 Eur / val. asmeniui

PASTABOS: Įkainiai įsigalioja: nuo 2023-09-01 naujiems nariams ir nuo 2023-10-01 esamiems nariams.

Mokestis su nuolaida taikomas daugiavaikėms šeimoms, kurios turi pateikti : 

Prašymą dėl nuolaidos taikymo mokesčiui už sportinio rengimo paslaugos teikimą (2 priedas)

Nuo mokesčio sportinio rengimo dalies gali būti atleisti asmenys, kurie 4 (keturias) nepertraukiamas savaites ar ilgiau nedalyvauja sportinio rengimo pratybose dėl ligos ir (ar) traumos, pateikę prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio dalies už sportinio rengimo paslaugos teikimą mokėjimo (3 priedas) ir šeimos gydytojo ar kitos gydymo įstaigos pažymą.