Veiklos ataskaitos ir vertinimai

Direktoriaus A. Žutos vertinimas už 2022 metus

2021 metų FM veiklos ataskaita

Direktoriaus A. Žutos vertinimas už 2021 metus

2020 metų FM veiklos ataskaita

Direktoriaus metinės užduotys 2021 metams
—————————————————————

BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI, LAIKINAI EINANČIO DIREKTORIAUS PAREIGAS, VEIKLOS VERTINIMAS

AUDRIAUS+ŽUTOS+VEIKLOS+VERTINIMO+IŠVADA

BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ATASKAITA UŽ 2017 METUS:

 FM direktoriaus ataskaita