Finansinės ataskaitos

2023 metų audito išvada ir ataskaitos  —– 2023 m. Klaipėdos FM veiklos ataskaita

2023 metų III ketvirtis: Finansinių ataskaitų rinkinys: 2023-09-30 FAR

2023 metų II ketvirtis: Finansinių ataskaitų rinkinys: 2023-06-30 FAR

2023 metų I ketvirtis: Finansinių ataskaitų rinkinys: 2023-03-31 FAR

2022 metų audito išvada ir ataskaitos

2022 metų III ketvirtis:  Finansinių ataskaitų rinkinys: 2022-09-30 FAR

2022 metų II ketvirtis:  Finansinių ataskaitų rinkinys: 2022-06-30 FAR

2022 metų I ketvirtis: Finansinių ataskaitų rinkinys: 2022-03-31 FAR

2021 metų audito išvada ir ataskaitos

2021 metų IV ketvirtis: Finansinių ataskaitų rinkinys: 2021-12-31 FAR

2021 metų III ketvirtis: Finansinių ataskaitų rinkinys: 2021-09-30 FAR

2021 metų II ketvirtis: Finansinių ataskaitų rinkinys: 2021-06-30 FAR

2021 metų I ketvirtis: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2021-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2020 metų IV ketvirtis: Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2020 12 31 Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys: 2020-12-31 FAR

2020 metų III ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2020 09 30 Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys: 2020 09 30 FAR

2020 metų II ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2020 06 30 Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys: 2020 06 30 FAR

2020 metų I ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2020-03-31 Biudžeto vykdymo ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys: 2020 03 31 FAR

2019 metų metinė finansinės būklės ataskaitaMetinės ataskaitos už 2019 m,   Mokėtinų ir gautinų sumų metinė ataskaita už 2019 m

2019 metų IV ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2019 m. IV ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys: Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

2019 metų III ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2019 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys: 2019 m. III ketv. FAR

2019 metų II ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2019 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys: 2019 m. II ketv. FAR

2019 metų I ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys: 2019 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys: 2019 m. I ketv. FAR

 

2018 metų metinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys-2018:

III ketvirtis: 2018 m. III ketvirčio ataskaitos

Darbuotoju atlyginimai

I ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.0

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.1

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.2

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.3

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.4

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.5

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018 m. I ketv.6