PRIĖMIMAS Į FUTBOLO MOKYKLĄ

Kviečiame vaikus lankyti futbolo treniruotes esamose ir  naujai formuojamose grupėse. Norintys lankyti treniruotes e-paštu – administracija@klaipedosfm.lt turi atsiųsti užpildytą PRETENDENTO ANKETĄ. Pretendentai vėliau kviečiami į bandomąsias treniruotes, apie kurias informuoja FM administracija.

Į vyresnio amžiaus Klaipėdos FM grupes vaikai priimami atsilaisvinus vietoms grupėse bei priimami pagal eiliškumą, atsižvelgiant į PRETENDENTO ANKETOS  pateikimo laiką (išskyrus atvejus kai atrenkami ir priimami aukštesnio meistriškumo vaikai).

Priėmimo į FUTBOLO MOKYKLĄ nauja tvarka, kurios aprašą rasite čia:

Sportuoti norinčių asmenų priėmimo į VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklą tvarkos aprašas

Šiame apraše yra patvirtinti prašymų, sutikimų, sutarties pavyzdžių priedai, kuriuos rasite čia:

1 priedas – Pretendento anketa.

2 priedas – Prašymas dėl vaiko (globotinio) priėmimo į futbolo mokyklą

3 priedas – Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo 

4 priedas – Prašymas dėl pilnamečio asmens priėmimo į futbolo mokyklą 

5 priedas – Sutikimas dėl pilnamečio asmens duomenų tvarkymo 

6 priedas – Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties pavyzdys (nepilnamečiams)

7 priedas – Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties pavyzdys (pilnamečiams)

 8 priedas – Prašymas dėl sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo

Pagal prašyme pateiktus duomenis, yra sudaroma ir pasirašoma Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutartis. Pasirašant sutartį, paslaugos gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su aukščiau pateiktu aprašu, “VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu”, kurį rasite skyriuje “Mokestis už paslaugas” ir “Etikos kodeksu”, kurį rasite čia: Etikos kodeksas

Papildoma informacija tel. +370 46 383547