PRIĖMIMAS Į FUTBOLO MOKYKLĄ

Kviečia vaikus, gimusius 2017 metais ir vyresnius, lankyti futbolo treniruotes. 

Nuo 2022 metų rugsėjo 01 d. Futbolo mokykla formuos naujas vaikų grupes ir papildys jau esamas grupes naujais nariais. Priimame į pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, aukšto sportinio meistriškumo, neformaliojo ugdymo ir neįgaliųjų sportinio ugdymo grupes.
E-paštu – administracija@klaipedosfm.lt atsiųskite užpildytą ANKETĄ

Nuo 2022 metų rugsėjo 01 d. įsigalioja priėmimo į FUTBOLO MOKYKLĄ nauja tvarka, kurios aprašą rasite čia:

Sportuoti norinčių asmenų priėmimo į VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklą tvarkos aprašas

Šiame apraše yra patvirtinti prašymų, sutikimų, sutarties pavyzdžių priedai, kuriuos rasite čia:

1 priedas-Prašymas dėl leidimo vaikui (globotiniui) dalyvauti bandomosiose treniruotėse  (šiuo metu šis priedas laikinai nebepildomas)

2 priedas-Prašymas dėl vaiko (globotinio) priėmimo į FUTBOLO MOKYKLĄ

3 priedas-Prašymas dėl priėmimo į FUTBOLO MOKYKLĄ sportuoti asmenims nuo 18 metų

4 priedas-Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų naudojimo

5 priedas-Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (asmenims nuo 18 metų)

6 priedas-Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties pvz. asmenims iki 18 metų

7 priedas-Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties pvz. asmenims nuo 18 metų

8 priedas-Prašymas dėl sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo

Pagal prašyme pateiktus duomenis, yra sudaroma ir pasirašoma Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutartis. Pasirašant sutartį, paslaugos gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su aukščiau pateiktu aprašu, “VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu”, kurį rasite skyriuje “Mokestis už paslaugas” (mokestis pasikeitė: nuo rugsėjo 01 d.  – 15 Eur , o su nuolaida – 7 Eur) ir “Etikos kodeksu”, kurį rasite čia: Etikos kodeksas

Papildoma informacija tel. +370 46 383547