PRIĖMIMAS Į FUTBOLO MOKYKLĄ

FUTBOLO MOKYKLA grįžta į iš pagrindų atsinaujinusią treniruočių bazę  (Paryžiaus Komunos g. 16 A) ir

Kviečia vaikus, gimusius 2016 metais ir vyresnius, lankyti futbolo treniruotes. 

Nuo 2021 metų rugsėjo 01 d. Futbolo mokykla formuos naujas vaikų grupes ir papildys jau esamas grupes naujais nariais.

Nuo 2021 metų rugsėjo 01 d. įsigalioja priėmimo į FUTBOLO MOKYKLĄ nauja tvarka, kurios aprašą rasite čia:

Sportuoti norinčių asmenų priėmimo į VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklą tvarkos aprašas

Šiame apraše yra patvirtinti prašymų, sutikimų, sutarties pavyzdžių priedai, kuriuos rasite čia:

1 priedas-Prašymas dėl leidimo vaikui (globotiniui) dalyvauti bandomosiose treniruotėse

2 priedas-Prašymas dėl vaiko (globotinio) priėmimo į FUTBOLO MOKYKLĄ

3 priedas-Prašymas dėl priėmimo į FUTBOLO MOKYKLĄ sportuoti asmenims nuo 18 metų

4 priedas-Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų naudojimo

5 priedas-Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (asmenims nuo 18 metų)

6 priedas-Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties pvz. asmenims iki 18 metų

7 priedas-Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties pvz. asmenims nuo 18 metų

8 priedas-Prašymas dėl sportinio rengimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo

Pagal prašyme pateiktus duomenis, yra sudaroma ir pasirašoma Sportinio rengimo paslaugos teikimo sutartis. Pasirašant sutartį, paslaugos gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su aukščiau pateiktu aprašu, “VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu”, kurį rasite skyriuje “Mokestis už paslaugas” (mokestis pasikeitė: nuo rugsėjo 01 d.  – 15 Eur , o su nuolaida – 7 Eur) ir “Etikos kodeksu”, kurį rasite čia: Etikos kodeksas

Papildoma informacija tel. +370 46 383547